مردی که از عرقیات گیاهی پرنیان به جای آب استفاده میکند!

این کار با هدف ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی عرقیات گیاهی پرنیان و آبی گل رز، رزماری، میخک و آویشن بر روی برخی از پاتوژن‌های غذایی و میکروارگانیسم‌های عامل فساد انجام می‌شود.

روش انتشار چاه آگار برای تعیین فعالیت های ضد میکروبی و حداقل غلظت های بازدارنده عصاره های مختلف گیاهی در برابر باکتری های گرم مثبت، باکتری های گرم منفی و یک قارچ.

عصاره ها هم فعالیت ضد باکتریایی و هم ضد قارچی را در برابر میکروارگانیسم های آزمایش شده نشان دادند.

عصاره اتانولی روزل فعالیت ضد باکتریایی قابل توجهی در برابر همه سویه های باکتریایی آزمایش شده نشان داد، در حالی که هیچ اثر مهاری بر روی کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد.

فقط عصاره های اتانولی میخک و آویشن اثرات ضد قارچی بر علیه CA با مناطق مهاری به ترتیب از 1.4 ± 25.2 تا 1.2 ± 15.8 میلی متر نشان دادند.

به نظر می رسد باسیلوس سرئوس حساس ترین سویه به عصاره آبی میخک با MIC 0.315 درصد باشد.

عرق

برای افزایش درک ما از مکانیسم فعالیت ضد میکروبی عصاره‌های گیاهی، تغییرات pH داخلی و پتانسیل غشایی در سلول‌های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیا کلی پس از قرار گرفتن در معرض عصاره‌های گیاهی اندازه‌گیری شد.

نتایج نشان داد که عصاره های گیاهی به طور قابل توجهی بر غشای سلولی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی تأثیر می گذارد، همانطور که با کاهش pHint و همچنین هایپرپولاریزاسیون غشای سلولی نشان داده شد.

در نتیجه، عصاره های گیاهی به عنوان ضد میکروبی طبیعی ارزش زیادی دارند و می توانند با خیال راحت به عنوان نگهدارنده مواد غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

در سطح جهانی، فساد مواد غذایی ناشی از میکروارگانیسم ها هنوز هم به طور گسترده بر همه انواع مواد غذایی تأثیر می گذارد و حتی در کشورهای توسعه یافته باعث هدر رفتن و از بین رفتن مواد غذایی می شود.

تخمین زده شده است که تلفات سالانه غذای جهانی به دلیل عوامل مختلف از جمله فساد توسط میکروارگانیسم ها به 40 درصد می رسد.

باکتری ها، مخمرها و کپک ها انواع رایج میکروارگانیسم ها هستند که مسئول فساد تعداد قابل توجهی از مواد غذایی و محصولات غذایی هستند.

هنگامی که این میکروارگانیسم ها به محصولات غذایی می رسند، با استفاده از مواد مغذی رشد می کنند و متابولیت هایی تولید می کنند که باعث فساد غذا می شوند.

بیماری های منتقله از غذا یکی دیگر از مشکلات ایمنی غذایی فراگیر ناشی از مصرف محصولات غذایی آلوده است که یک نگرانی ایمنی قابل توجه برای سلامت عمومی بوده است.

 

 

 

 

 

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.